Työsuhteen päättymisen riitautus

Jos työsuhteesi on jo päättynyt ja työsuhteen päättämisestä tai muista siihen liittyvistä asioista on työnantajan kanssa erimielisyyttä, voi työsuhteen päättymisen riitauttaa. Riita-asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa tai sopimuksella. Työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan sinulle vahingonkorvausta työsuhteen laittomasta päättymisestä, maksamattomia palkkoja tai muita korvauksia.

Voit saada apua riitautukseen omasta ammattiliitostasi, jos työsuhteesi on päätetty lainvastaisesti.

Riitautuksen ratkaisuna voi olla sovintosopimus tai tuomioistuimen päätös. Jos tuomioistuimen päätöksellä tai osapuolten välisellä sopimuksella todetaan, että työsuhteesi on päätetty lainvastaisesti, työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan sinulle vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä. Tällaisia vahingonkorvauksia ja hyvityksiä ei katsota taloudellisiksi etuuksiksi, eikä niitä jaksoteta.

Joskus riita-asia sovitaan ilman, että työsuhteen päättämiseen otetaan kantaa, mutta sinulle kuitenkin maksetaan korvaus asian sopimisesta. Tällainen korvaus on työsuhteen päättymiseen liittyvää, joten se jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Jos olet riitauttanut työsuhteesi päättymisen, ilmoita siitä kassalle. Kun riita-asia on saatu päätökseen, toimita kassalle esim. kopio sovintosopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä. Sen arvioiminen, onko kyseessä vahingonkorvaus vai jaksotettava etuus, kuuluu kassan tehtäviin.