Työsuhteen päättymisen riitautus

Jos työsuhteesi on jo päättynyt ja työsuhteen päättämisestä tai muista siihen liittyvistä asioista on työnantajan kanssa erimielisyyttä, voi työsuhteen päättymisen riitauttaa. Myös lomautuksen voi riitauttaa. Riita-asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa tai sopimuksella. Työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan sinulle vahingonkorvausta työsuhteen laittomasta päättymisestä tai lomauttamisesta, maksamattomia palkkoja tai muita korvauksia.

Voit saada apua riitautukseen omasta ammattiliitostasi, jos epäilet, että työsuhteesi on päätetty lainvastaisesti tai lomautukselle ei ole ollut perusteita.

Riitautuksen ratkaisuna voi olla sovintosopimus tai tuomioistuimen päätös. Jos tuomioistuimen päätöksellä tai osapuolten välisellä sopimuksella todetaan, että työsuhteesi on päätetty lainvastaisesti, työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan sinulle vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä. Jos kyse on vahingonkorvauksesta tai sen luonteisesta hyvityksestä, ne eivät vaikuta kassan maksaman ansiopäivärahan maksuajankohtaan tai maksettuihin summiin.

Jos olet saanut päivärahaa kassasta ja sinulle maksetaan vahingonkorvausta, päivärahan ja vahingonkorvauksen osalta tehdään työsopimuslain mukainen yhteensovitus. Tämä tarkoittaa sitä, että saamasi ansiopäivärahan perusteella laskettava osa vahingonkorvauksesta tilitetään Työllisyysrahastolle ja loppuosa sinulle. Lisätietoja yhteensovituksesta löytyy Työllisyysrahaston sivuilta.

Joskus riita-asia sovitaan ilman, että työsuhteen päättämiseen otetaan kantaa, mutta sinulle kuitenkin maksetaan korvaus asian sopimisesta. Tällainen korvaus on työsuhteen päättymiseen liittyvää, joten se jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Jos olet riitauttanut työsuhteesi päättymisen, ilmoita siitä kassalle. Kun riita-asia on saatu päätökseen, toimita kassalle esim. kopio sovintosopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä. Sen arvioiminen, onko kyseessä vahingonkorvaus vai jaksotettava etuus, kuuluu kassan tehtäviin.