1.4.24 lapsikorotukset ja työtulojen suojaosa poistuvat

Huhtikuun alussa tulee voimaan kaksi päivärahan suuruuteen vaikuttavaa lakimuutosta. Toinen muutoksista vaikuttaa päivärahan saajiin, joilla on lapsia, ja toinen päivärahan saajiin, jotka saavat päivärahan rinnalla myös ansiotuloja.

Lue, koskevatko muutokset päivärahan saajana sinua, ja miten ne mahdollisesti jatkossa vaikuttavat. Kumpikaan muutoksista ei edellytä päivärahan saajalta toimenpiteitä.

1. Lapsikorotusten maksaminen päättyy

1.4.24 lähtien ansiopäivärahaan ei sisälly enää lapsikorotuksia. Lapsikorotusta saaneilla päiväraha pienenee lapsikorotuksen poiston myötä merkittävästi: 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Keitä asia koskee?

Lapsikorotuksia on aiemmin maksettu päivärahan saajalle, jonka perheeseen kuuluu lapsia. Lapsikorotusta on maksettu alle 18-vuotiaista lapsista, jotka asuvat samassa taloudessa päivärahan hakijan kanssa tai ovat päivärahan hakijan biologisia muualla asuvia lapsia.

Milloin muutos alkaa vaikuttaa?

Lapsikorotuksia ei enää makseta vuoden 2024 huhtikuun ja sen jälkeisiin päivärahoihin. 31.3.24 asti ansaitut päivärahat maksetaan normaalisti lapsikorotuksineen vielä huhtikuun jälkeenkin. Toisin sanoen lapsikorotusten maksuajankohdalla ei ole merkitystä, vaan sillä, minkä ajan päivärahasta on kyse.

Edellyttääkö muutos minulta toimenpiteitä?

Ei edellytä. Lapsikorotusten maksu päättyy automaattisesti.

2. Jatkossa pieniäkin ansiotuloja saavalle maksetaan soviteltua päivärahaa

Työttömyyspäivärahan saajalle, joka saa päivärahan lisäksi myös ansiotuloja (esim. osa-aikatyön palkkaa, yritystoiminnan tuloa, kokouspalkkioita), päiväraha maksetaan soviteltuna. Sovitellussa päivärahassa nämä tulot vaikuttavat päivärahan suuruuteen siten, että päivärahasta vähennetään 50 % näistä tuloista.

1.4.24 alkaen 300 euron suojaosaa ei enää ole

Tähän asti päivärahan maksussa on ollut käytössä niin kutsuttu 300 euron ansiotulojen suojaosa, joka poistuu lakimuutoksen vuoksi 1.4.24 alkaen. Suoja-osa on tarkoittanut päivärahan saajalle sitä, että hän on voinut työttömyyspäivärahan saamisen rinnalla ansaita 300 euroa kuukaudessa palkka- tai yritystuloa ilman, että tulo on vaikuttanut työttömyyspäivärahaan. Se on tarkoittanut myös sitä, että jos tulot ovat olleet yli 300 euroa, vain sen ylittävä osuus on huomioitu sovitellussa päivärahassa.

Keitä asia koskee?

Henkilöitä, jotka saavat samaan aikaan ansiopäivärahaa ja verotuksessa huomioitavia ansiotuloja, kuten esimerkiksi osa-aikatyön palkkaa, yritystoiminnan tuloa (mukaan lukien maa- ja metsätaloustulot) tai kokouspalkkioita.

Huomiona lomautetuille: Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle kokonaisiksi päiviksi, eikä sinulla ole muuta ansiotuloa, kuin mitä lomauttamasi työnantaja sinulle maksaa, saat jatkossakin täyttä päivärahaa. Eli palkka, jota tällöin saat sinut lomauttaneelta työnantajalta, ei vaikuta päivärahaasi.

Mitä muutos käytännössä tarkoittaa?

Jos sinulla on ollut vain vähäisiä ansiotuloja, esimerkiksi pieniä palkkatuloja, yritystoiminnan tuloja tai kokouspalkkioita, olet saattanut saada tähän asti täyttä päivärahaa 300 euron suojaosan vuoksi. Kun suojaosaa ei enää jatkossa ole, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovitellussa päivärahassa huomioidaan 50 % ansaitsemistasi ansiotuloista, jotka ilmenevät pääsääntöisesti tulorekisteristä tai verotuspäätöksestä. Soviteltu päiväraha voi olla aiemmin saamaasi täyttä päivärahaa pienempi.

Jos olet jo valmiiksi sovitellun päivärahan saaja, huomioitava muutos on, että jatkossa päivärahan suuruutesi saattaa olla samoilla tuloilla aiempaa pienempi. Aiemmin sinulle on huomioitu tuloiksi vain tulosi, jotka ovat ylittäneet 300 euroa kuukaudessa.

Huomiona: Sovitellussa päivärahassa VAIN PUOLET ansaitsemistasi tuloista vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi.

Esimerkki tulojen vaikutuksesta ansiopäivärahaan:

Päivärahan saajan verotuspäätöksessä näkyy yritystuloa 1 500 €.

1500 € / 12 kk = 125 €/kk. Aiemmin tällaisessa tapauksessa on maksettu 300 euron suojaosan vuoksi täyttä päivärahaa, mutta jatkossa tämä 125 €/kk huomioidaan. Tästä päivärahaa vähentävä osuus on vain puolet eli 62,5 €/kk.

Milloin muutos alkaa vaikuttaa?

Suojaosaa ei enää ole, kun päivärahan hakujaksosi alkaa 1.4.24 tai sen jälkeen. Jos olet jo valmiiksi sovitellun päivärahan saaja ja hakujaksosi ajoittuu osin maaliskuun ja osin huhtikuun puolelle, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa suojaosa huomioiden vielä myös huhtikuulta (esim. jos hakujakso on 15.3. – 14.4.24). Huomiona, että hakujaksoa ei voi itse muuttaa, vaan se säilyy samanlaisena, joko kuukauden tai neljän viikon jaksona.

Hyvä tietää, kun olet sovitellun päivärahan piirissä:

  • Sovittelussa otetaan huomioon verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot
  • Merkitse työsuhteesi työtunnit päivärahahakemuksen niille päiville, jolloin työ on tehty. Yritystoiminnasta (mukaan lukien laskutuspalvelu) ei tarvitse ilmoittaa työtunteja.
  • Tulot huomioidaan tavallisesti maksuajan perusteella. Poikkeuksena esimerkiksi tilanne, jossa olet lomautettuna lyhennetylle työviikolle ja sinulla on samaan aikaan muuta soviteltavaa tuloa osa-aikatyöstä tai yritystoiminnasta.
  • Työttömyyskassa ratkaisee, onko tulosi soviteltavaa tuloa ja mille ajanjaksolle sovittelu kohdistuu

Edellyttääkö muutos minulta toimenpiteitä?

Ei edellytä. Työttömyyskassa saa tulotietosi suoraan tulorekisteristä. Yritystoiminnan tulojen osalta kassa pyytää toimittamaan edellisen vuoden verotuspäätöksen verotustietojen vahvistuttua. Kassa huolehtii aina tarvittavien tietojen saamisesta ja pyytää lisätietoja, jos sellaisia tarvitaan. Tulojen selvittämiseen ei ole tullut muutoksia.

Lisätietoja soviteltavasta päivärahasta: Soviteltu päiväraha

Lisätietoa soviteltavista tuloista:

Kokouspalkkioiden sovittelu
Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu
Maa- ja metsätaloustulojen sovittelu