28.12.2017

Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Työttömyysturvalakiin on tullut muutoksia 1.1.2018 lukien, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan saajiin. 

7.12.2017

eAsiointi on uudistunut

IAET-kassan eAsiointi on uudistunut ja nyt asiointi on entistä helpompaa myös puhelimella. Tervetuloa käyttämään asiakkaidemme toiveiden pohjalta kehitettyä uutta eAsiointia!

3.11.2017

Jäsenmaksu vuonna 2018 on 87 euroa

IAET-kassan vuoden 2018 jäsenmaksu on 87 euroa. Jäsenmaksu laski 18 euroa edellisestä vuodesta.

26.10.2017

Muutoksia aloittavan yrittäjän asemaan sekä liikkuvuusavustuksen saamiseen

Maan hallitus esittää liikkuvuusavustukseen ja aloittavan yrittäjän asemaan muutoksia.

20.10.2017

Maksuilmoitukset ovat jatkossa sähköisiä

Olemme lopettaneet paperisten maksuilmoitusten postittamisen ja siirtyneet kokonaan sähköisiin ilmoituksiin.

20.9.2017

Aktiivimalli eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen aktiivimallista. Aktiivimallin mukaan työttömyyspäivärahan määrä laskee 4,65 %, jos työtön ei ole ollut 65 maksupäivän aikana (n. 3 kuukauden yhtäjaksoinen työttömyysaika) riittävän aktiivinen työmarkkinoilla. Samassa yhteydessä esitetään työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä taas 5 päivään.

31.7.2017

Työhistoriaan perustuvan korotusosan maksaminen päättyi

Korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen takia. Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen 1.1.2017, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa 30.6.2017 asti.

11.7.2017

Hyvinvointijaksolta työkaluja jaksamiseen – hae mukaan!

Työelämän muutosvaiheet, kuten työttömyys, vaativat huolenpitoa omasta jaksamisesta.

PHT ry tarjoaa 1.askel-hyvinvointijaksoja suomalaisille lapsiperheille sekä työterveyden ulkopuolisille työikäisille aikuisille, kuten työnhakijoille, ammatinharjoittajille ja yrittäjille. Toiminta on veikkausvoittovaroilla rahoitettua ja sen tavoite on tukea työikäisten hyvinvointia ja antaa työkaluja terveyden ylläpitämiseen.

6.6.2017

Ota käyttöön tekstiviestimaksuilmoitus

Ota eAsioinnissa käyttöön tekstiviestimaksuilmoitus, niin saat tiedon sinulle maksettavasta päivärahasta heti, kun hakemuksesi on käsitelty. Tekstiviestistä ilmenee maksettava summa sekä maksupäivä.

6.6.2017

Työnhakijan aktiivisuus vaikuttaa tulevaisuudessa ansiopäivärahan suuruuteen

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee työttömyysturvalain muutosta, niin sanottua aktiivimallia, jossa työnhakijan omalla aktiivisuudella on merkitys ansiopäivärahan suuruuteen.