Muista huolehtia jäsenmaksusta töiden päättyessä

Muistathan huolehtia työttömänä tai lomautettuna ollessasi, että jäsenyytesi työttömyyskassassa pysyy katkotta voimassa. Sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa vain, jos jäsenmaksut on maksettu. IAET-kassan jäsenmaksua ei voida periä automaattisesti ansiopäivärahasta, vaan se on maksettava erikseen.

Töiden päättyessä myös työnantajasi mahdollisesti tekemät jäsenmaksutilitykset päättyvät, ja jäsenmaksu on tämän jälkeen maksettava itse. Jos olet työttömyyskassan jäsen liiton kautta, ota töiden päättyessä yhteyttä suoraan omaan liittoosi.

Ansiopäivärahaan on oikeus vain työttömyyskassan jäsenellä. IAET-kassan sääntöjen mukaan jäsen joudutaan erottamaan kassajäsenyydestä takautuvasti sen vuoden alusta, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Koska liitto ei voi erottaa jäseniä työttömyyskassasta, se ilmoittaa maksurästit IAET-kassalle. Jäsenen ollessa edelleen työtön, ansiopäivärahan maksamista kassasta ei voida jatkaa ennen kuin maksurästit on hoidettu.

Ennen kassasta erottamista IAET-kassa kuulee etuutta saaneita jäseniä aina kirjeitse. Kuulemiskirjeessä kerrotaan, miltä ajalta ja kuinka paljon ansiopäivärahaa on maksettu. Jäsenelle annetaan mahdollisuus hoitaa jäsenmaksuasiansa kuntoon. Jos jäsen ei edelleenkään maksa jäsenmaksuaan annetussa ajassa, hänet joudutaan erottamaan kassasta. Kun erottamispäätös on lainvoimainen, jäsenmaksua ei voi enää maksaa eikä takaisinperinnältä voi välttyä.

Esimerkki: Joonaksen työsuhde työnantajaan X päättyi 30.9.2016, jonka jälkeen työnantajan kautta ei enää tullut jäsenmaksutilityksiä. Joonas on saanut ansiosidonnaista päivärahaa lokakuusta 2016 alkaen. Jos Joonaksen työttömyyskassan jäsenmaksu jää maksumuistutuksista huolimatta silti maksamatta 1.10.2016 alkaen, kaikki hänelle maksetut ansiopäivärahat joudutaan kokonaisuudessaan perimään takaisin, ja hänen jäsenyytensä työttömyyskassassa joudutaan päättämään takautuvasti päivään 31.12.2015.