eKommunikation har förnyats

IAET-kassas eKommunikation har förnyats och tjänsten är nu ännu lättare att använda också med mobiltelefon. Välkommen att använda den nya tjänsten som har utvecklats på grund av vår kundernas önskemål!

Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd

Från början av året 2017 har arbetslöshetskassorna betalat en ny förmån, kallad rörlighetsunderstöd. Syftet med understödet är att stödja mottagande av arbete med lång arbetsresa. Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall du som arbetslös tar emot heltidsarbete där resan till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar,

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i eKommunikationstjänsten. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften då arbetet tar slut

Då du är arbetslös eller permitterad ska du komma ihåg att se till att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter oavbrutet. Du kan få arbetslöshetsdagpenning endast om medlemsavgiften är betald. IAET-kassas medlemsavgift kan inte automatiskt återkrävas från den inkomstrelaterade dagpenningen, utan den måste betalas skilt.