22.12.2017
Den som ansöker om dagpenning måste visa att han/hon är aktiv – annars minskar dagpenningen med 4,65%

Den som ansöker om dagpenning måste visa att han/hon är aktiv – annars minskar dagpenningen med 4,65%

1.1.2018 trädde en ny lag i kraft som förutsätter att de som ansöker om dagpenning måste visa att de varit aktiva under arbetslöshetsperioden. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65%.

7.12.2017
eKommunikation har förnyats

eKommunikation har förnyats

IAET-kassas eKommunikation har förnyats och tjänsten är nu ännu lättare att använda också med mobiltelefon. Välkommen att använda den nya tjänsten som har utvecklats på grund av vår kundernas önskemål!

10.11.2017
Medlemsavgiften för år 2018 är 87 euro

Medlemsavgiften för år 2018 är 87 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 87€ i 2018. Avgiften är 18€ lägre än i fjol.

20.10.2017
Betalningsmeddelandena är i fortsättningen elektroniska

Betalningsmeddelandena är i fortsättningen elektroniska

Vi har slutat posta betalningsmeddelandena i pappersformat och övergått helt till de elektroniska meddelandena.

16.8.2017
Utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen efter en lång arbetshistoria slutade

Utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen efter en lång arbetshistoria slutade

Utbetalningen av den förhöjda förtjänstdelen efter en 20 år lång arbetshistoria har slutat som en följd av en förändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft i början av året. Till en person vars anställningsförhållande slutade före 1.1.2017 kunde den förhöjda förtjänstdelen betalas fram till 30.6.2017.

19.6.2017
Meddela om arbetslösheten till ditt fackförbund

Meddela om arbetslösheten till ditt fackförbund

Om du är medlem av ett fackförbund, så rekommenderar vi att du meddelar ditt egna fackförbund om arbetslösheten. Då kan du utnyttja de eventuella förmåner som riktar sig till arbetslösa, till exempel rabatt på fackets medlemsavgift.

19.6.2017
Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd

Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd

Från början av året 2017 har arbetslöshetskassorna betalat en ny förmån, kallad rörlighetsunderstöd. Syftet med understödet är att stödja mottagande av arbete med lång arbetsresa. Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall du som arbetslös tar emot heltidsarbete där resan till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar,

16.6.2017
Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i eKommunikationstjänsten. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen.

6.6.2017
Kom ihåg att betala medlemsavgiften då arbetet tar slut

Kom ihåg att betala medlemsavgiften då arbetet tar slut

Då du är arbetslös eller permitterad ska du komma ihåg att se till att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter oavbrutet. Du kan få arbetslöshetsdagpenning endast om medlemsavgiften är betald. IAET-kassas medlemsavgift kan inte automatiskt återkrävas från den inkomstrelaterade dagpenningen, utan den måste betalas skilt.