Betalningsmeddelandena är i fortsättningen elektroniska

Vi har slutat posta betalningsmeddelandena i pappersformat och övergått helt till de elektroniska meddelandena. Detta betyder att:

1. Betalningsmeddelandena finns i eKommunikationen, under ”Lägesinformation”. Om du behöver betalningsmeddelandet i pappersformat kan du skriva ut den från eKommunikationen.

2. Du kan dessutom ta i bruk betalningsmeddelanden via sms. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen. Ta i bruk textmeddelandet på Inställningar i eKommunikationen.