Över 200 000 medlemmar i KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan KOKO har nu över 200 000 medlemmar. Vi tackar våra medlemmar, såväl nya som gamla, för förtroendet och lovar att vara ett tryggt stöd i ett föränderligt arbetsliv också i framtiden!

MMA Arbetslöshetskassa går samman med KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan för dem som arbetar inom försäljning och marknadsföring (MMA-kassan) går samman med Arbetslöshetskassan för högt utbildade, KOKO, i början av år 2021. Sammanslagningen har ingen inverkan för de nuvarande medlemmarna i KOKO.

Strejken på Posti inverkar på brevpost från KOKO

Under strejken på Posti som började måndagen den 11 november går ingen brevpost från KOKO-kassan. Även om strejken försenar sändningen av beslut, påverkas inte betalningen av förmånerna på något sätt. Ansökningar och bilagor till ansökningar bör i första hand skickas till KOKO-kassan via eKommunikation.