Över 200 000 medlemmar i KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan KOKO har nu över 200 000 medlemmar. Medlemsantalet har redan länge varit rätt nära det nya hundratusentalet, och den magiska gränsen överskreds äntligen den sista veckan i november. Torsdagen den 28 november var antalet i medlemskapsregistret exakt 200 014.

KOKO, som grundades år 1969, är den näst största arbetslöshetskassan i Finland. Kassan, som tidigare hette IAET-kassan, grundades ursprungligen som arbetslöshetskassa för ingenjörer och arkitekter. Nu är 10 procent av alla löntagare som har anslutit sig till en arbetslöshetskassa i Finland medlemmar i KOKO.

Medlemmarna i KOKO är högt utbildade högre tjänstemän eller löntagare i motsvarande ställning. Bakom kassan står 14 Akavaanslutna fackförbund. Förbunden säkerställer sina egna medlemmars inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd genom att försäkra dem i KOKO.

”Vi i KOKO har den bästa kompetensen när det gäller att hantera högt utbildade personers utkomstskydd, och våra kunder litar på oss. Vår kundtillfredsställelse har redan i flera år varit på en mycket hög nivå”, säger Outi Mäki, chef för kassan.

”Vi tackar våra medlemmar, såväl nya som gamla, för förtroendet och lovar att vara ett tryggt stöd i ett föränderligt arbetsliv också i framtiden!”