22.12.2020
KOKOn joulukortti: Hyvää joulua jäsenille ja yhteistyökumppaneille!

God jul och gott nytt år 2021!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartner en god jul och ett gott nytt år 2021!

Här ser du våra öppettider vid jul och nyår.

9.12.2020
Ändringarna i utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet fortsätter

Ändringarna i utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet fortsätter

I och med lagändringen gäller skyddsdelen om 500 euro inkomst av deltidsarbete eller kortjobb när ansökningsperioden börjar senast 31.3.2021. Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete om den dagliga arbetsresan överstiger 2 timmar när anställningsförhållandet börjar senast 31.3.2021.

8.12.2020
Driftsstopp i kassans eKommunikation 28.12–3.1

Driftsstopp i kassans eKommunikation 28.12–3.1

Under driftsstoppet kan inte ansökningar, bilagor eller meddelanden skickas via e-tjänsterna. Måndagen 4.1 kan ansökningar skickas som vanligt igen i eKommunikationen.

25.11.2020
Kaksi palapelin palaa

MMA-kassan slås ihop med KOKO-kassan i början av 2021

Arbetslöshetskassan för yrkesverksamma inom försäljning och marknadsföring slås ihop med KOKO-kassan den 1 januari 2021.

20.11.2020
Medlemsavgiften 2021 är 66 euro

Medlemsavgiften 2021 är 66 euro

KOKO-kassans medlemsavgift för 2021 är 66 euro. Medlemsavgiften är den samma som 2020. KOKO ska skicka fakturorna till direktmedlemmar i början av året.

18.11.2020
Grunddagpenningen indexuppräknas nästa år

Grunddagpenningen indexuppräknas nästa år

Förmåner som följer folkpensionsindex höjs med 0,4 %. Grunddelen i grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen uppgår efter höjningen till 33,78 euro.

29.10.2020
De tillfälliga ändringarna i skyddsdelen och rörlighetsunderstödet förlängdes till slutet av året

De tillfälliga ändringarna i skyddsdelen och rörlighetsunderstödet förlängdes till slutet av året

Ändringarna var ursprungligen föreskrivna att upphöra i slutet av oktober. Alla tillfälliga lagändringar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa är nu i kraft till slutet av året.

9.9.2020
Rusningen hos KOKO-kassan lättar

Rusningen hos KOKO-kassan lättar

Rusningen som coronan orsakade hos KOKO-kassan har lättat. Handläggningstiden för ansökningar har nu klart förkortats och även antalet ansökningar har minskat.

1.9.2020
Du som är permitterad, kom ihåg att informera arbets- och näringsbyrån om din situation

Du som är permitterad, kom ihåg att informera arbets- och näringsbyrån om din situation

I synnerhet om tiden för permitteringen ändrar från tidigare meddelat eller om ditt anställningsförhållande upphör helt, är det viktigt att du genast meddelar arbets- och näringsbyrån och kassan.

4.8.2020
Skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner.

1.7.2020

De temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året

Regeringen har fastställt lagändringen om att en del av de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året.

3.6.2020
Förbättringarna av skyddsdelen och rörlighetsunderstödet fastställda

Förbättringarna av skyddsdelen och rörlighetsunderstödet fastställda

Riksdagen har godkänt höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningens skyddsdel samt förkortningen av villkoret för arbetsresa vid rörlighetsunderstöd. Ändringarna är tillfälliga.