Rusningen hos KOKO-kassan lättar

De permitteringar och uppsägningar som coronasituationen orsakade medförde även en icke tidigare skådad ansökningsrusch hos KOKO-kassan. Nu har situationen lättat och handläggningstiden för första ansökningar har förkortats till under tre veckor.

– Situationen ser väldigt positiv ut för tillfället. Handläggningstiden har tydligt minskat, och antalet ansökningar har också äntligen minskat hos KOKO-kassan. Man måste dock komma ihåg att läget fortfarande är öppet för hösten, säger kassadirektör Outi Mäki.

Coronasituationen har inverkat kraftigt på KOKO-kassans medlemmar. Antalet första ansökningar som inkom till kassan började stiga kraftigt från början av april. Antalet ansökningar per vecka förblev väldigt högt ända till de första veckorna i juli. Rusningen började synas som längre handläggningstider än normalt hos KOKO från och med slutet av maj.

Ansökningsmängden var nästan fyrfaldig jämfört med förra året

Till KOKO-kassan har drygt 28 000 första ansökningar inkommit sedan början av april, när det inkom 7 500 första ansökningar till kassan under hela 2019. Antalet är nästan fyrfaldigt. Av ansökningarna har 80 procent rört permitteringssituationer.

– Corona har behandlat medlemmarna i olika arbetslöshetskassor på lite olika sätt, och för oss fortsatte undantagssituationen jämförelsevis länge. Av den anledning har det även tagit sin tid att gå igenom ansökningsköerna, säger Mäki.

Förskottsbetalning i bruk under sommaren

För att underlätta de förlängda väntetiderna för kunderna införde KOKO-kassan i juni en förskottsbetalning till beloppet av grunddagpenning. Förskottsbetalningen betalades under vissa förutsättningar till medlemmar som ansökt om inkomstrelaterad dagpenning från kassan tills ansökan om inkomstrelaterad dagpenning var behandlad.

– Dessutom har vi rekryterat extra personal och utfört många andra åtgärder för att på bästa möjliga sätt kunna sköta undantagssituationen. Vår personal har sträckt sig till enorma prestationer, berättar Mäki.

Handläggningssituationen gällande fortsatta ansökningar har förblivit god hos KOKO hela tiden. Handläggningen av fortsatta ansökningar har inletts i genomsnitt inom fyra dagar även under coronatiden.

– Vi arbetar fortfarande för fullt med att förkorta handläggningstiderna för första ansökningar till den nivå vi är vana med, dvs. ett par veckor. Vårt varma tack till våra kunder för deras tålamod och förståelse.