28.12.2023

Aktuellt om skattekort

Arbetslöshetskassorna får nya skattningskorten som träden i kraft i februari direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderat ändå att du skickar till kassan ett förändringsskattekort för förmån. Vid utbetalning av dagpenning för januari används föregående års skattesats om du inte skickar ett separat skattekort för januari.

28.12.2023

Avbrott i eKommunikation 21.12.2023–1.1.2024 på grund av fusionen av ETTK-kassan och KOKO

KOKO:s eKommunikation är ur bruk 21.12.2023–1.1.2024, så det är inte möjligt att ansöka om dagpenning från KOKO under den tiden. Avbrottet i eKommunikation beror på systemarbete i samband med fusionen av kassorna.

27.12.2023

KOKO-kassans tjänster i ett nötskal

På väg mot arbetslöshet eller permittering? Vår uppgift på KOKO är att hjälpa. Om du har frågor, kan våra experter på utkomstskydd nås med ett telefonsamtal eller chatt. Det är lätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i vår tjänst eKommunikation.

27.12.2023

Riksdagen har godkänt ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Med lagändringen förlängs självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa, semesterersättningen periodiseras, barnförhöjningar och det skyddade beloppet för förvärvsinkomster slopas, arbetsvillkoret förlängs och grunderna för intjänande av arbetsvillkoret ändras.

1.12.2023

Kommande ändringar i lagstiftningen

Betydande förändringar kommer inom arbetslöshetsförsäkringen. Läs en sammanfattning av vad som är känt för närvarande.

1.12.2023

Största delen av medlemmarna ger KOKO högsta betyg för sina tjänster

Resultaten av den färska kundnöjdhetsundersökningen visar att medlemmarna uppskattar KOKO:s tjänster högt. Helhetsbetyget, som kunderna gav KOKO:s tjänster på skalan 1–6, var 5,43. Som vitsord ger 57,6 procent av respondenterna fulla 6 poäng till KOKO.

8.11.2023

Medlemsavgiften för KOKO är 63 € år 2024

KOKO-kassans medlemsavgift för 2024 är 63 euro, det vill säga att medlemsavgiften förblir densamma som för 2023.

23.10.2023

Regeringen föreslår flera ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I och med lagändringen förlängs självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsvillkoret, barnförhöjningarna och skyddsdelen för förvärvsinkomster slopas och periodisering av semesterersättningen återinförs.

24.8.2023

Antalet ansökningar som gäller ny arbetslöshet ökade under sommaren

Antalet första ansökningar har under hela det senaste året varit på en högre nivå i KOKO-kassan än året innan.

22.6.2023

Solig midsommar och trevlig sommar!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en god sommar! Kontrollera vid behov sommaröppettiderna för vår kundtjänst på kontaktuppgifter.

18.4.2023

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Studerande kan gå med i kassan när de har en anställning med lön. När sommarjobbet börjar är det bra att kontrollera status för det egna medlemskapet i kassan och att gå med om man inte är medlem än.

14.4.2023

KOKO får toppenbetyg för sina tjänster av medlemmarna

Nästan 80 procent av medlemmarna skulle rekommendera KOKO och nästan 60 procent ger KOKO högsta betyg för tjänsterna. Resultaten av kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes i slutet av 2022 är igen de bästa i KOKO:s historia.