Antalet ansökningar som gäller ny arbetslöshet ökade under sommaren

Antalet första ansökningar har under hela det senaste året varit på en högre nivå i KOKO-kassan än året innan. Även i sommar har kassan fått klart fler ansökningar om dagpenning som gäller ny arbetslöshet än år 2022.

I juni–juli fick KOKO totalt 2 350 första ansökningar, vilket är 74 procent fler än under motsvarande period året innan. Enbart i juli fick kassan nästan lika många första ansökningar som i juni–juli 2022 tillsammans.

Antalet fortsatta ansökningar per månad har däremot ökat mer måttligt. Under sommarmånaderna fick kassan cirka 10 procent fler fortsatta ansökningar än i fjol somras. Därför har antalet medlemmar som får inkomstrelaterad dagpenning ökat endast något från året innan.

I juli betalade KOKO dagpenning till 6 936 medlemmar, jämfört med 6 278 förmånstagare året innan. Antalet förmånstagare ökade med 3,5 procent från juni. Medlemmarnas kalkylmässiga arbetslöshetsgrad i juli var 2,8 procent (7/2022: 2,6 procent).

Läs mer om statistiken för juni och juli: Information om KOKO-kassan – Statistik (endast på finska)