22.10.2018
Medlemsavgiften för år 2019 är 75 euro

Medlemsavgiften för år 2019 är 75 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 75€ i 2019. Avgiften är 12€ lägre än i fjol.

6.7.2018
Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar KOKO-kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.

27.6.2018
Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Vår telefonservice är öppen hela sommaren. Se avvikande öppethållningstider här.

9.3.2018
Frågor och svar om aktiveringsmodellen

Frågor och svar om aktiveringsmodellen

Riksdagen har 11.12.2019 godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med vilka aktiveringsmodellen upphävs. Detta innebär att aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsdagpenning inte längre följs upp och att dagpenningen inte skärs ned efter 31.12.2019.

Aktiveringsmodellen påverkar dock fortfarande de dagpenningar som har ackumulerats under 2019,

2.3.2018
Kunderna gav oss utmärkta betyg – IAET-kassa ber att få tacka

Kunderna gav oss utmärkta betyg – IAET-kassa ber att få tacka

Den senaste kundnöjdhetsenkäten visar att IAET-kassa kunder är synnerligen nöjda med den tjänst de får. 93 procent säger att de kan rekommendera IAET-kassa.

5.1.2018
En sammanställning av förändringarna i utkomstskyddet som träder i kraft vid årsskiftet

En sammanställning av förändringarna i utkomstskyddet som träder i kraft vid årsskiftet

Från och med 1.1.2018 påverkas de som får inkomstrelaterad dagpenning av förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.