Frågor och svar om aktiveringsmodellen

Riksdagen har 11.12.2019 godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med vilka aktiveringsmodellen upphävs. Detta innebär att aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsdagpenning inte längre följs upp och att dagpenningen inte skärs ned efter 31.12.2019.

Aktiveringsmodellen påverkar dock fortfarande de dagpenningar som har ackumulerats under 2019,