Medlemsavgiften för år 2019 är 75 euro

IAET-kassas medlemsavgift är 75€ i 2019. Avgiften är 12€ lägre än i fjol.

IAET-kassas medlemsavgift är en årsavgift som årligen bekräftas av Finansinspektionen.

Medlemmar som hör till IAET-kassa via en fackorganisation får information angående betalningen av medlemsavgiften från sin egen organisation.

Fakturorna ska skickas så här:

  • e-fakturor skickas ut under vecka 2
  • pappersfakturor skickas ut under veckor 3 och 5