Vill du veta om du uppfyllt kravet på aktivitet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar KOKO-kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktiveringsmodellen.

• Om du uppfyllt aktivitetskravet, fortsätter utbetalningen av din dagpenning på normalt sätt utan något meddelande.
• Om du inte har uppfyllt aktivitetskravet, skickas till dig med post ett beslut om inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan också själv kontrollera uppgifter om hur du uppfyllt aktivitetskravet via KOKO-kassans eKommunikation. Lägesinformation > Aktivitetsgranskning. Du kan se startdatumet på granskningsperioden på 65 dagar samt hur många dagar du har blivit betald.

Läs mera: Frågor och svar om aktiveringsmodellen