Kunderna gav oss utmärkta betyg – IAET-kassa ber att få tacka

Den senaste kundnöjdhetsenkäten visar att IAET-kassa kunder är synnerligen nöjda med den tjänst de får. 93 procent säger att de kan rekommendera IAET-kassa. På skalan 1–6 är kundernas betyg för tjänsterna i medeltal 5,02, vilket är exakt samma resultat som IAET-kassa fick ett år tidigare.

”De höga betygen kunderna gav oss var på samma nivå som i fjol, vilket visar att vi lyckats hålla tjänsterna både högklassiga och av jämn kvalitet. Här har vi en positiv utmaning även framöver”, konstaterar IAET-kassas kommunikationschef Melina Argillander.

Utifrån siffrorna i undersökningen är det svårt att analysera delområden i IAET-kassas tjänster som klart förbättrats eller hitta nya utvecklingsobjekt.

”I hela enkäten var förändringarna i jämförelse med fjolårets resultat mycket marginella. Lätt är det inte att ytterligare förbättra resultaten”, säger undersökningsföretaget Onway Oy:s produktionschef Päivi Marjanen.

De bästa betygen får IAET-kassa för arbetslöshetskassans viktigaste och mest centrala ärenden: en snabb behandling av ansökningar om dagpenning, pålitlighet samt enkel elektronisk kommunikation. Mest kan enligt kunderna förbättringar göras i telefontjänstens öppettider och beslutens begriplighet.

IAET-kassas kundtjänst får beröm i synnerhet för sin vänlighet och yrkeskunskap. Kunderna påminner även om att en positiv och tolerant attityd är det som många arbetslösa i svåra situationer värdesätter hos telefontjänsten.

Argillander tillfogar: ”Våra kunder gav även en stor mängd öppen respons i enkäten. Responsen värmer våra hjärtan och stimulerar oss, den är verkligt viktig för vår personal. Vi glädjer oss åt att även få förbättringsförslag, som ger oss uppslag till vårt utvecklingsarbete. Stort tack till alla som svarade!”

I enkäten deltog sammanlagt 1 140 kunder som under det senaste halvåret har varit i kontakt med IAET. Enkäten skickades ut elektroniskt i november-december 2017 till 3 500 personer, så svarsprocenten var så hög som 33.