Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Visste du att man kan bli medlem i arbetslöshetskassan redan under studietiden och att det lönar sig?

Studerande kan gå med i kassan när de har en anställning med lön.

När sommarjobbet börjar är det bra att kontrollera status för det egna medlemskapet i kassan och att gå med om man inte är medlem än.

Försäkring för arbetslivet

Om du hör till kassan, ackumuleras inkomstrelaterat utkomstskydd när du arbetar. Om du inte får jobb direkt efter examen har du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning baseras på löneinkomst och är vanligtvis högre än arbetslöshetsförmåner som betalas ut av FPA. Exempelvis en månadsinkomst på 3 000 euro ger en inkomstrelaterad dagpenning på 1 700 euro i månaden. Grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet som FPA betalar ut är ungefär 800 euro per månad 2023.

Studerande kan ackumulera arbetsvillkoret under en längre tid

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste man uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär arbete i 26 kalenderveckor, alltså 6 månader. Arbetet behöver dock inte vara kontinuerligt: som studerande kan du ackumulera arbetsveckor i flera år, till exempel på sommarjobb.

Å andra sidan får det inte bli några avbrott i medlemskapet i arbetslöshetskassan. Var alltså medlem i kassan under hela studietiden – även om du inte skulle arbeta vid sidan av dina studier hela tiden.

Utkomstskyddet ackumuleras genom alla typer av lönearbete i enlighet med arbetsvillkoret. När man går med i kassan behöver man alltså inte nödvändigtvis arbeta inom branschen som man studerar. Även en person som arbetar deltid kan ansluta sig till kassan, men man måste arbeta minst 18 timmar i veckan för att arbetsvillkoret ska uppfyllas.

För ytterligare information om vad som är lönearbete i enlighet med arbetsvillkoret, se punkten Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning.

Kom i håg att man inte kan ansluta sig till kassan retroaktivt. Det lönar sig därför att ordna det så snart jobbet börjar. Om du är medlem i ett fackförbund får du mer detaljerade anvisningar därifrån om hur du går med i kassan. Medlemsavgiften i KOKO-kassan är 63 euro i år 2023.

Läs mer om medlemskap i KOKO.