Opiskelija, muista työttömyyskassan jäsenyys kesätöiden alkaessa

Tiesitkö, että työttömyyskassan jäseneksi voi ja kannattaa liittyä jo opiskeluaikana?

Opiskelijat voivat liittyä kassaan ollessaan palkallisessa työsuhteessa. Kesätöiden alku onkin hyvä hetki tarkistaa oman kassajäsenyyden tilanne ja liittyä, jos ei ole vielä jäsen.

Vakuutus työelämää varten

Kun kuulut kassaan, kerrytät töitä tehdessäsi itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen, sinulla on mahdollisuus saada kassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Ansiopäiväraha perustuu palkkatuloihin ja on useimmiten suurempi kuin Kelan maksamat työttömyysetuudet. Esimerkiksi 3 000 euron kuukausituloilla ansiopäivärahan suuruus on 1 700 euroa kuussa. Kelan maksaman peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suuruus on 800 euroa kuussa vuonna 2023.

Opiskelija voi kerryttää työssäoloehtoa pidemmällä aikavälillä

Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto, mikä tarkoittaa 26 kalenteriviikon eli 6 kuukauden työskentelyä. Työn ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenkestoista: opiskelijana voit kerryttää työskentelyviikkoja useamman vuoden ajan esimerkiksi kesätöissä.

Työttömyyskassan jäsenyydessä sen sijaan ei saa olla katkoja. Pysy siis liittymisesi jälkeen kassan jäsenenä koko opiskeluaika – vaikka et tekisikään opiskelujen ohella koko ajan töitä.

Ansioturvaa kerryttää kaikenlainen työssäoloehdon mukainen palkkatyö. Kassaan liittyessä ei siis tarvitse tehdä välttämättä omaan opiskelualaan liittyvää työtä. Myös osa-aikatyötä tekevä voi liittyä kassaan, mutta työtunteja on oltava viikossa vähintään 18, jotta ansiopäivärahan työssäoloehtoa kerryttävä työmäärä tulee täyteen.

Katso tarkemmin kohdasta Edellytykset ansiopäivärahalle, mitä on työssäoloehdon mukainen palkkatyö.

Muistathan, että kassaan ei voi liittyä takautuvasti. Asia kannattaa näin ollen hoitaa pois päiväjärjestyksestä heti töiden alkaessa. Jos kuulut liittoon, saat liitostasi tarkemmat ohjeet liittymisestä. KOKO-kassan jäsenmaksu on 63 euroa vuonna 2023.

Lue täältä lisää KOKOn jäsenyydestä.