Avbrott i eKommunikation 21.12.2023–1.1.2024 på grund av fusionen av ETTK-kassan och KOKO

KOKO:s eKommunikation är ur bruk 21.12.2023–1.1.2024, så det är inte möjligt att ansöka om dagpenning från KOKO under den tiden. Avbrottet i eKommunikation beror på systemarbete i samband med fusionen av kassorna. ETTK-kassa fusioneras med KOKO-kassan från och med 1.1.2024.

KOKO:s tjänster under avbrottet

21.12.2023–1.1.2024

 • KOKO:s eKommunikation är ur bruk, så det är inte möjligt att ansöka om dagpenning eller skicka meddelanden i eKommunikation under denna tid. Från och med 2.1.2024 är eKommunikation tillgänglig igen och man kan ansöka om dagpenning.
 • Dagpenningansökningar kan inte behandlas och dagpenningar kan inte betalas under avbrottet.
 • KOKO:s telefontjänst är öppen, men vi kan endast ge allmän rådgivning. På grund av systemarbeten kan kassans anställda inte heller se informationen om medlemmar. Information om telefontjänstens öppettider finns i avsnittet Kontaktuppgifter.
 • Följande funktioner på KOKO:s webbplats kan inte användas:
  – Kontaktformulär
  – Kontaktformulär för arbetsgivare
  – Medlemsansökan
  – Anmälan om utträde

Vi ber om ursäkt om olägenheten som situationen orsakar.

Nyhet om kassornas sammanslagning: ETTK-kassan går samman med KOKO från början av år 2024

Denna artikel publicerades på KOKOs webbplats den 27 september 2023 och senast uppdaterad den 22 december 2023.