ETTK-kassan går samman med KOKO från början av år 2024

Arbetslöshetskassan för tjänstemän inom specialbranscher (ETTK) fusioneras med KOKO 1.1.2024. Efter fusionen har KOKO cirka 270 000 medlemmar. Genom fusionen stärker KOKO sin ställning som Finlands näst största arbetslöshetskassa.

– De båda kassornas medlemmar har liknande bakgrunder och därför är det klokt att fusionera kassorna. KOKO och ETTK förenas av en önskan att ge medlemmarna förstklassig kundservice. De båda kassornas medlemmar är mycket nöjda med servicen som de fått. Vi är övertygade om att när vi slår samman våra krafter, har vi möjlighet att tillgodose våra medlemmars behov bättre än någonsin, säger KOKO:s kassadirektör Outi Mäki.

Fusionen kommer inte att medföra några förändringar för KOKO:s nuvarande medlemmar. Fusionen förutsätter inte heller några åtgärder av medlemmarna i ETTK-kassan och det sker inga förändringar i deras erhållna utkomstskydd eller i utbetalningen av deras inkomstrelaterade dagpenningar.

KOKO-kassan betjänar medlemmarna i ETTK-kassan fr.o.m. 1.1.2024. KOKO och ETTK ger medlemmarna mer information när fusionstidpunkten kommer närmare.

– Genom samgåendet får ETTK:s medlemmar tillgång till bättre och mer omfattande servicekanaler i vardagen. KOKO:s elektroniska tjänster är långt utvecklade och uppskattade av medlemmarna. KOKO är en solvent och ansvarsfull arbetslöshetskassa som är bra att ansluta sig till, säger Marko Nurmi, ordförande för ETTK-kassans styrelse.

Fusionen av kassorna godkändes på ETTK:s delegationsmöte 11.2.2023 och på KOKO:s extra kassastämma 13.2.2023.

Vi på KOKO är stolta över att få ge medlemmarna bästa möjliga service, och vi hälsar alla i ETTK-kassan varmt välkomna!