Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas i fortsättningen

En lagändring om gradering av dagpenningen är under beredning. Graderingen av dagpenningen innebär att beloppet på dagpenningen sjunker efter 40 förmånsdagar med 20 procent och efter 170 förmånsdagar med 25 procent.

Graderingen gäller personer vars dagpenningbelopp räknas på så sätt att löner för arbete som utförts från och med 2.9.2024 räknas in dagpenningen. Enligt förslaget träder graderingen dock i kraft på så sätt att den inte påverkar en dagpenningsperiod som redan börjat.

I praktiken börjar ändringen påverka förmånerna tidigast i november. Då har 40 förmånsdagar hunnit kumuleras för de första som omfattas av graderingen.

För delvis sysselsatta blir graderingen aktuell lite senare än för andra. Detta beror på att dagarna i dagpenningsperioden kumuleras långsammare vid partiellt arbete.

Enligt den föreslagna ändringen gäller ändringen också för personer med tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning (så kallad arbetslöshetssluss eller pensionssluss), delvis sysselsatta och personer som får inkomstrelaterad dagpenning för företagare och omfattas av graderingen.

Graderingen minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med flera hundra euro i alla inkomstklasser:

Lön före arbetslösheten Full inkomstrelaterad dagpenning Inverkan av gradering på 20 % Inverkan av gradering på 25 %
       1 500 €        1 090 € –     218 € –     272 €
       2 000 €        1 306 € –     261 € –     327 €
       2 500 €        1 523 € –     305 € –     381 €
       3 000 €        1 739 € –     348 € –     435 €
       3 500 €        1 956 € –     391 € –     489 €
       4 000 €        2 094 € –     419 € –     523 €

Läs mer om ändringarna i arbetslöshetsskyddet för arbetslösa 2024 på sammanfattningssidan Förändringar i arbetslöshetsskydd 2024