Ansiopäivärahan määrä porrastetaan jatkossa

Valmisteilla on lakimuutos päivärahan porrastamisesta. Päivärahan porrastaminen tarkoittaa, että päivärahan suuruus laskisi 40 etuuspäivän jälkeen 20 prosenttia ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 prosenttia.

Porrastus koskisi henkilöitä, joiden päivärahan suuruus lasketaan niin, että mukana on 2.9.2024 lukien tehdyn työn palkkoja. Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen.

Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin aikaisintaan marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Osittain työllistyneillä porrastus tulisi myös vastaan hieman muita myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että osittaisessa työssä päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

Muutos koskisi myös ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevia (ns. työttömyysputki tai eläkeputki), osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia porrastuksen piiriin kuuluvia henkilöitä.

Porrastus leikkaisi ansiosidonnaisesta satoja euroja kaikissa tuloluokissa:

Työttömyyttä edeltänyt palkka Täysi ansiopäiväraha 20 %:n porrastuksen vaikutus 25 %:n porrastuksen vaikutus
       1 500 €        1 090 € –     218 € –     272 €
       2 000 €        1 306 € –     261 € –     327 €
       2 500 €        1 523 € –     305 € –     381 €
       3 000 €        1 739 € –     348 € –     435 €
       3 500 €        1 956 € –     391 € –     489 €
       4 000 €        2 094 € –     419 € –     523 €

Lue lisää työttömyysturvan vuoden 2024 muutoksista koostesivulta Työttömyysturvan muutokset 2024