Höjning av arbetslöshetsförmånen kommer att avskaffas den 1.1.2025.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas med höjning när personen deltar i en tjänst som främjar sysselsättning. Den finska regeringen beslutade i samband med ramförhandlingarna att höjningen ska avskaffas den 1.1.2025.

Förra året betalades inkomstrelaterad dagpenning med höjning till 29 000 personer.

Detaljerna om ikraftträdandet meddelas när mer information om förändringen är tillgänglig.

Mer information:

Statsrådet: Ramförhandling 2024