Työttömyysturvan korotusosasta ollaan luopumassa 1.1.2025

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Suomen hallitus päätti kehysriihen yhteydessä, että korotuksesta luovutaan 1.1.2025.

Viime vuonna ansiopäiväraha maksettiin korotettuna 29 000 henkilölle.

Voimaantulon yksityiskohdista kerrotaan, kun lisää tietoa muutoksesta on saatavilla.

Lisätietoa:

Valtioneuvosto: Kehysriihi 2024

Lue alkuperäinen tiedote Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta: Työttömyysturvan korotusosasta ollaan luopumassa ensi vuoden alusta lukien