Snabbinstruktioner för dig som är uppsagd eller arbetslös

Om du blir permitterad eller arbetslös:

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i TE-byråns nättjänst omedelbart på den första dagen av arbetslöshet eller permittering. Om permitteringen genomförs i delar, se till att din arbetssökning är giltig för varje del av permitteringen.
  2. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning i KOKOs eAsiointi-tjänst två veckor efter att arbetslösheten eller permitteringen har börjat. Dagpenning måste sökas senast 3 månader efter den dag då man önskar att den ska betalas ut.
  3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla begärda bilagor. Vår handläggare kommer att kontakta dig om mer information behövs.
  4. Ansök framöver om inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt i perioder om fyra veckor eller månadsvis.

 

Mer information:

Ansök om arbetslöshetsdagpenning

Bilagor till ansökan om dagpenning

Vanliga frågor

Förutsättningar för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning

Permittering

Information om handläggningen av ansökningar i KOKO-kassan

Kontaktuppgifter