Semestrar, semesterpenning och annat aktuellt för dig som söker dagpenning

Inför sommaren får vi många frågor om hur semesterperioderna och semesterpenningarna påverkar utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. I den här artikeln har vi sammanställt aktuella anvisningar för arbetslösa och permitterade.

Se till att jobbsökningen är i kraft också på sommaren

När man är arbetslös och permitterad ska jobbsökningen hela tiden vara i kraft enligt TE-byråns anvisningar, också under sommaren.

– Om permitteringen på heltid avbryts under sommaren för semestern kan man ändå hålla sin jobbsökning i kraft, berättar Anna-Stiina Luukkainen, förmånsdirektör på KOKO-kassan.

Ange semesterperioderna och förvärvsinkomsterna på ansökningsblanketten

Om du får lön för semesterperioden grundat på lön för heltidsarbete har du inte rätt till dagpenning för semesterdagarna. Om lönen för semesterperioden däremot grundar sig på lön för deltidsarbete utbetalas dagpenningen som jämkad dagpenning.

Semesterpenningen beaktas vid uträkningen av dagpenningen, om det är fråga om semesterpenning grundad på lön för deltidsarbete eller om det inte är möjligt att specificera vilken del av lönen som fastställts enligt heltidsarbete och vilken del enligt deltidsarbete. Semesterpenning som grundar sig på heltidsarbete påverkar inte dagpenningen.

– Du kan ansöka om dagpenning i din egen ansökningsrytm också då det ingått semestrar och betalningar i anknytning till dem i perioden, förklarar Luukkainen.

– På ansökningsblanketten antecknar du “semester” för de dagar då du har haft semester. Om du har fått semesterlön eller semesterpenning under ansökningsperioden ska den upptas i ansökan också om du inte har haft semester under den aktuella perioden.

Kassan får inkomstuppgifter från inkomstregistret, men behandlingen av ansökan kan påskyndas om den sökande lämnar in ett lönebesked som anger utbetald semesterlön och semesterpenning till kassan. Beskedet kan sändas via eAsiointi.

Ansök om dagpenning inom tre månader

Luukainen påminner om att man ska ansöka om utkomstskydd för arbetslösa inom tre månader från det att man blivit arbetslös eller permitterad. Om du exempelvis blir arbetslös 1.7 ska ansökan ha inlämnats till kassan senast 1.10. Likaså ska den fortsatta ansökan lämnas in inom tre månader från början av respektive ansökningsperiod.

– Om man ibland arbetar och ibland är permitterad kan det tyckas vara en bra idé att på en gång ansöka om dagpenning för alla här och där utspridda permitteringsdagar. Det lönar sig dock inte att skjuta upp ansökan för länge så att man inte av misstag missar tidsfristen på tre månader och därför blir utan dagpenning.

Om anställningsförhållandet upphör under permitteringen ska anmälan om uppsägning lämnas in till kassan.

– Arbetsgivaren betalar lön för uppsägningstiden och därför betalar kassan ingen dagpenning. Som regel får vi ur inkomstregistret uppgifter om de poster som arbetsgivaren har betalat ut i samband med att anställningen upphör. Vid behov ber vi om närmare information av den som ansöker om dagpenning eller från arbetsgivarens löneräkning.

Koira ja läppäriä käyttävä ihminen laiturilla