Vuosilomat, lomarahat ja muuta ajankohtaista päivärahan hakijoille

Kesän kynnyksellä saamme paljon kysymyksiä esimerkiksi vuosiloma-aikojen ja lomarahojen vaikutuksesta ansiopäivärahan maksuun. Kokosimme tähän artikkeliin ajankohtaisia ohjeita työttömille ja lomautetuille.

Pidä työnhaku voimassa myös kesällä

Työttömänä ja lomautettuna ollessa työnhaun on oltava kaiken aikaa voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, myös kesällä.

– Jos kokoaikainen lomautus keskeytyy kesällä vuosiloman ajaksi, voi työnhaun pitää silti voimassa, KOKO-kassan etuusjohtaja Anna-Stiina Luukkainen kertoo.

Ilmoita hakulomakkeessa vuosiloma-ajat ja saadut ansiotulot

Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan. Jos sen sijaan vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana.

Lomaraha otetaan huomioon päivärahan laskennassa, jos kyseessä on osa-aikatyön palkasta määräytyvä lomaraha, tai ei ole mahdollista eritellä, mikä osa palkasta on kokoaikatyöstä ja mikä osa-aikatyöstä määräytynyttä. Kokoaikatyöhön perustuva lomaraha ei vaikuta päivärahaan.

– Voit hakea normaalissa hakurytmissäsi päivärahaa silloinkin, kun jakson aikana on ollut vuosilomia tai niihin liittyviä maksuja, Luukkainen ohjeistaa.

– Merkitse hakulomakkeeseen ”vuosiloma” niiden päivien kohdalle, jolloin olet ollut vuosilomalla. Jos olet saanut hakujakson aikana loma-ajan palkkaa tai lomarahaa, merkitse se hakemukseen, vaikka et olisikaan ollut lomalla kyseisen jakson aikana.

Kassa saa tulotietoja tulorekisteristä, mutta hakemuksen käsittely voi nopeutua, jos hakija toimittaa itse kassaan palkkalaskelman, jossa näkyy maksettu lomapalkka ja lomaraha. Laskelman voi lähettää  eAsioinnin kautta.

Hae päivärahaa kolmen kuukauden sisällä

Luukkainen muistuttaa, että työttömyysturvaa täytyy hakea kolmen kuukauden sisällä työttömäksi tai lomautetuksi jäämisestä. Jos jäät työttömäksi esimerkiksi 1.7., hakemuksen täytyy olla kassassa viimeistään 1.10. Myös jatkohakemukset täytyy lähettää kassaan kolmen kuukauden sisällä kunkin hakujakson alkamisesta.

– Jos on välillä töissä ja välillä lomautettuna, voi tuntua hyvältä ajatukselta hakea kerralla päivärahaa kaikkien siellä täällä olleiden lomautuspäivien osalta. Hakemista ei kuitenkaan kannata viivytellä liian pitkään, jotta kolmen kuukauden määräaika ei mene vahingossa ohi ja päiväraha jää sen vuoksi saamatta.

Jos työsuhde päättyy lomautuksen aikana, kassaan on toimitettava irtisanomisilmoitus.

– Irtisanomisajalta työantaja maksaa palkkaa, eikä kassa siksi maksa päivärahaa. Saamme pääsääntöisesti tulorekisteristä tiedot työnantajan maksamista työsuhteen päättymiseen liittyvistä eristä. Tarvittaessa pyydämme tarkempia tietoja päivärahan hakijalta tai hänen työnantajansa palkanlaskennasta.

Artikkeli julkaistu aiemmin 1.6.2021