Aktuellt om skattekort

Beställ ett förmånsskattekort

Arbetslöshetskassorna får uppgifterna i de nya löneskattekorten som gäller från februari direkt från skattemyndigheten. Om man använder löneskattekortet för förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning drar man dock alltid av minst 25 % i skatt, även om din skattesats på kortet skulle vara lägre.

Vi rekommenderar därför att du lämnar ett ändringsskattekort för förmån till kassan. Då används skattesatsen enligt skattekortet och samtidigt säkerställer du rätt skattesats specifikt för din inkomstrelaterade dagpenning. Om en eventuell högre skattesats inte gör något kan du förstås också använda löneskattekortet.

Anmäl KOKO-kassan som förmånsutbetalare till skattemyndigheten

När du beställer ändringsskattekort, uppge att KOKO-kassan betalar förmånen, så skickar skatteförvaltningen ditt kort direkt till oss inom två arbetsdagar. Mer detaljerade anvisningar för beställning av ändringsskattekort finns på Skatteförvaltningens hemsida.

Förra årets skatteprocent används i januari

Vid utbetalning av dagpenning för januari används föregående års skattesats om du inte skickar ett separat skattekort för januari. Totalinkomsten på skattekortet nollställs vid årsskiftet.

Kassans betalningssystem drar av skatt på förmånen enligt den skattesats som kassan har kännedom om vid handläggningen av ansökan. Om du till exempel ansöker om dagpenning för december i januari och din dagpenning betalas ut under januari, används den skattesats som gäller i januari.

Läs mer: Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Anvisningar på skatteförvaltningens hemsida: Så här beställer du skattekort för lön eller förmån i MinSkatt

Beskattning av omställningspenning

Om du ansöker om omställningspenning, läs mer om beskattning på sidan Omställningsskydd.