Förbättringarna av skyddsdelen och rörlighetsunderstödet fastställda

Riksdagen har godkänt höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningens skyddsdel samt förkortningen av villkoret för arbetsresa vid rörlighetsunderstöd. Ändringarna är tillfälliga.

Den förhöjda skyddsdelen innebär att den som får inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro med exempelvis deltidsarbete eller kortjobb utan att lönen påverkar dagpenningen. För den del som överstiger 500 euro minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Skyddsdelens belopp var tidigare 300 euro.

Ändringen träder i kraft för de ansökningsperioder som börjar 1.6.2020. Om du ansöker om dagpenning per kalendermånad, tillämpas skyddsdelen på 500 euro första gången på din utbetalning av dagpenning för juni. Skyddsdelen återgår till 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.11 och därefter.

Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt ifrån boningsorten. Beloppet för rörlighetsunderstöd är 724–1042 euro per månad och betalas ut för en period på högst 2 månader.

Med lagändringen förkortas rörlighetsunderstödets krav på den dagliga arbetsresan från 3 till 2 timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. För deltidsarbete har kravet för arbetsresan redan tidigare varit 2 timmar.

Ändringen gäller för heltidsanställningar som börjar under perioden 12.6.-31.10.2020.

Meddelandets text: Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ

Uppdaterad 24.6.2020 (giltighetstiden för ändringen gällande rörlighetsunderstöd).