Skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållning används antingen ett skattekort för lön eller ett ändringsskattekort för förmåner.

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet är lägre.

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt. Välj KOKO-kassan (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) som betalaren av förmånen.

Läs mer: Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning