Päivärahan ennakonpidätys ja verokortti

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkkaa varten määrättyä verokorttia tai etuutta varten haettua muutosverokorttia.

Ansiopäivärahan saajana sinun kannattaa hakea päivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Jos päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 prosenttia, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Voit tilata muutosverokortin etuuksille OmaVerosta. Valitse verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Lue lisää ansiosidonnaisen päivärahan verotuksesta.