Du som är permitterad, kom ihåg att informera arbets- och näringsbyrån om din situation

Om du är permitterad ska du komma ihåg att hålla din jobbsökning giltig enligt arbets- och näringsbyråns anvisningar. Meddela också alltid om din situation ändrar, i synnerhet om tiden för permitteringen ändrar från tidigare meddelat eller om ditt anställningsförhållande upphör helt. I sådana situationer är det viktigt att du genast meddelar arbets- och näringsbyrån och kassan.

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Utlåtandet är bindande för arbetslöshetskassan. För att kunna betala ut dagpenning, måste kassan ha ett aktuellt utlåtande från arbets- och näringsbyrån.

När du meddelar arbets- och näringsbyråns om att permitteringen eller arbetslösheten har upphört kommer informationen i form av ett utlåtande till arbetslöshetskassan. Du behöver alltså inte separat meddela kassan om inledande av heltidsarbete.

Vid behov kan du kontrollera din situation i arbets- och näringsbyråns e-tjänster.

Mer information om arbets- och näringsbyråns utlåtande.

Nainen istuu tietokoneella muistiinpanoja tekemässä