Arbets- och näringsbyråns utlåtande

Arbets- och näringsbyrån lämnar ett utlåtande om din rätt till dagpenning utifrån arbetskraftspolitiska förutsättningar. Utlåtandet är bindande för arbetslöshetskassan. Kassan måste få ett utlåtande för att kunna betala ut dagpenning. Anmäl dig som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns e-tjänst. Ange samtidigt att KOKO-kassan är din arbetslöshetskassa så att utlåtandet når rätt kassa. Kassorna kan endast använda utlåtanden som kommer elektroniskt från arbets- och näringsbyrån direkt till kassan. Detta innebär att du själv inte behöver lämna in utlåtandet.

Arbets- och näringsbyråerna bestämmer om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för din rätt till inkomstrelaterad dagpenning i följande fall:

  • du är utan arbete, permitterad eller deltidsarbetar
  • du har en företagsverksamhet, du är sysselsatt genom faktureringsandelslag eller eget arbete
  • du studerar eller deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster
  • du har avgått från jobbet eller vägrar att arbeta.

Meddela alltid arbets- och näringsbyrån och kassan om läget förändras. Exempelvis om du påbörjat en ny anställning eller en företagsverksamhet, det sker förändringar i permitteringen eller om du blir sjuk.