27.5.2020
När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

Du kan beställa en behändig påminnelse till din e-post om att skicka in följande fortsättningsansökan. Du får en påminnelse när det har förflutit en kalendermånad eller 4 på varandra följande kalenderveckor (mån–sön) sedan din senaste ansökan.

8.5.2020
Handläggningstiderna för ansökningar förlängs allteftersom våren framskrider

Handläggningstiderna för ansökningar förlängs allteftersom våren framskrider

Kassans handläggningssituation har varit relativt god de senaste veckorna, men handläggningstiderna kommer oundvikligen att bli längre. I KOKO har man på flera sätt förberett sig för det ökade antalet ansökningar.

25.3.2020
Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

I denna artikel samlade vi svar på de vanligaste frågorna, som våra kunder har frågat av oss gällande coronaviruset.

18.3.2020
Är ditt medlemskap giltigt?

Är ditt medlemskap giltigt?

Du kan enkelt kontrollera din information i eKommunikation.

13.3.2020
Gör så här om du permitteras på grund av corona

Gör så här om du permitteras på grund av corona

I princip betalas lön eller sjukdagpenning under sjukdomsperioden och dagpenning vid smittsam sjukdom betalas ut under karantänperioden. Som följd av corona kan det bli nödvändigt också med permittering.

27.2.2020
Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms

Ta i bruk betalningsmeddelanden via sms i eKommunikationstjänsten. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad.

3.2.2020
Nya skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Nya skattekort och beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Nya skattekort för lön som träder i kraft i början av februari överförs automatiskt till KOKO-kassan. Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmåner.

3.1.2020
Så inverkar inkomstregistret på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Så inverkar inkomstregistret på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

KOKO-kassan börjar få löneuppgifter från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Arbetslöshetskassorna använder löneuppgifter för att beräkna inkomstrelaterad dagpenning och för att utreda rätten till dagpenning.

2.1.2020
Nivån på inkomstrelaterad dagpenning höjs

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning höjs

Grunddagpenningen höjs på grund av en nivåförhöjning och indexhöjning till 33,66 euro/dag i 2020. Höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningen är delvis beroende av lönen.