Nivån på inkomstrelaterad dagpenning höjs

1.1.2020 träder en nivåförhöjning i arbetslöshetsförmånen i kraft. Den totala grunddagpenningen stiger från 32,40 euro till 33,66 euro.

Höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningen är delvis beroende av lönen. Läs mer om den inkomstrelaterade dagpenningen här.

Dagpenningskalkylatorn och räkneexempel på KOKOs webbplats uppdateras strax efter årsskiftet.