Så inverkar inkomstregistret på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

KOKO-kassan börjar få löneuppgifter från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Arbetslöshetskassorna använder löneuppgifter för att beräkna inkomstrelaterad dagpenning och för att utreda rätten till dagpenning. Du blir ombedd att lämna löneuppgifter separat i fortsättningen också, när uppgifterna till inkomstregistret från din arbetsgivare inte är tillräckliga för att behandla din ansökan om dagpenning.

Införandet av inkomstregistret påverkar även arbetslöshetskassornas ansökningsblanketter. Nya blanketter publiceras i början av året.