Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen

KOKO-kassa alkaa saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 lähtien. Palkkatietoja käytetään työttömyyskassoissa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen. Erillisiä palkkatietoja pyydetään sinulta jatkossakin silloin, kun työnantajasi ilmoittamat tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin käyttämällä joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa päivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa lisäksi työttömyyskassojen hakemuslomakkeisiin. Uudet lomakkeet julkaistaan alkuvuoden aikana.

Lue lisää:
Tulorekisterin verkkosivusto
Tulorekisteri TYJ:n sivuilla

Päivärahahakemusten käsittelyssä hyödynnetään jatkossa tulorekisteritietoja.