När ska nästa ansökan göras? Börja använda ansökningspåminnelsen!

Du kan beställa en behändig påminnelse till din e-post om att skicka in följande fortsättningsansökan. Du får en påminnelse när det har förflutit en kalendermånad eller 4 på varandra följande kalenderveckor (mån–sön) sedan din senaste ansökan.

Gör så här:

1. Logga in till eKommunikation och välj Inställningar
2. Välj Påminnelse om fortsättningsansökan och Meddelande till e-posten
3. Kontrollera under dina uppgifter att din e-postadress är aktuell

Påminnelsen fungerar bäst när din ansökningsperiod är jämnt en kalendermånad eller 4 kalenderveckor (mån–sön). Om du är helt arbetslös och din ansökningsperiod inte utgörs av kalenderveckor, rekommenderar vi att du ändrar din ansökningsperiod.