Handläggningstiderna för ansökningar förlängs allteftersom våren framskrider

Den våg av permitteringar och uppsägningar som orsakas av coronasituationen återspeglas också i den stora ökningen av antalet ansökningar hos KOKO-kassan.

Kassans handläggningssituation har varit relativt god de senaste veckorna, men handläggningstiderna kommer oundvikligen att bli längre. Sedan början av april har över 6 700 första ansökningar inkommit till kassan, varav mer än 80 procent gäller permitteringssituationer. Antalet inkomna ansökningar är 13 gånger mer jämfört med förra året.

I KOKO har man på flera sätt förberett sig för det ökade antalet ansökningar. Personalen har ökat och ändringar har gjorts i kassans arbetsmetoder och betalningssystem. Nya arbetstagare utbildas hela tiden och ännu fler rekryteringar kommer att genomföras. Kassan har också en god och stabil ekonomisk situation.

Enligt den nuvarande uppskattningen kan handläggningstiderna dock förlängas till över en månad vartefter våren framskrider. Normalt handläggs ansökningarna 1–2 veckor efter inlämnandet. Den dagliga handläggningssituationen för ansökningar kan följas på förstasidan på KOKO-kassans webbplats.

Vi handlägger för närvarande ansökningar från dagar då det kommit in väldigt mycket första ansökningar. Därför kan samma ankomstdag synas i handläggningssituationen under flera dagar.

Du kan påskynda handläggningen av din egen dagpenningsansökan genom att se till att alla nödvändiga bilagor ingår i din ansökan.