Gör så här om du permitteras på grund av corona

I princip betalas lön eller sjukdagpenning under sjukdomsperioden och dagpenning vid smittsam sjukdom betalas ut under karantänperioden. Som följd av corona kan det bli nödvändigt också med permittering.

Permittering kan bero på till exempel reserestriktioner, minskad konsumtion eller det att en stor del av arbetssamhället hålls i karantän.

Om du permitteras, anmäl dig som arbetslös arbetssökande genast under den första permitteringsdagen.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning genom KOKOs e-tjänst inom 1 vecka från början av permitteringen. Om din permittering är kortare, ansök om dagpenning som tidigast efter den sista permitteringsdagen.

Vid permittering räcker det i nuläget med att bifoga till ansökan meddelandet om permittering, löneintyg för 26 kalenderveckor före permitteringen samt lönespecifikationer för permitteringsmånaderna, om du är delvis permitterad. Om du ägnar dig åt företagande under permitteringstiden, bekanta dig med avsnittet Bilagor till ansökan om dagpenning – Företagande i anvisningen. Anvisningarna angående bilagor är samma som tidigare när man bli arbetslös på heltid.

Löneuppgifter som fås via inkomstregistret är inte alltid tillräckligt precisa för behandling av ansökan om dagpenning. Vi rekommenderar därför att du själv bifogar ditt löneintyg för tiden före arbetslöshet eller permittering (eller lönespecifikationer för motsvarande tid) till din ansökan. Detta gör att din ansökan kan behandlas smidigt och utan onödiga kontakter. På samma sätt behandlas din ansökan snabbare om du arbetar på deltid under arbetslöshets- eller permitteringstiden, om du lämnar in lönespecifikationen till kassan så fort du får den.

Mer information att betala dagpenning under permittering hittar du här: Vägledning för den som är permitterad

Mer information

Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

FPA: Sjukdagpenning

FPA: Dagpenning vid smittsam sjukdom