Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

Permitteringarna till följd av coronaviruset och annan inverkan på sysselsättningen och arbetslöshetskassorna som coronaviruset medför har varit ett brett samtalsämne de senaste dagarna. I denna artikel samlade vi svar på de vanligaste frågorna, som våra kunder har frågat av oss gällande ämnet. Vi kompletterar och lägger till information vid behov.

Se också: Uppdaterad sammanställning av de senaste tillfälliga ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt deras giltighetstider

Hur ska jag agera om jag blir permitterad till följd av coronaviruset?

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i TE-byråns e-tjänst genast på den första permitteringsdagen. Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning bestäms på basis av TE-byråns utlåtande.

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via KOKO:s eKommunikation efter 2 veckor från permitteringens början. Åt kassans medlemmar kan inkomstrelaterad dagpenning betalas under permittering då medlemsvillkoret och arbetsvillkoret uppfylls.

Läs mer:
Anvisningar för permitterade
Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning

Kan jag få dagpenning om jag inte är permitterad men förhindrad att arbeta?

Om arbetsgivaren inte permitterar dig, men du är förhindrad att arbeta, anmäl dig till TE-byrån. TE-byrån ger ett utlåtande till kassan om huruvida det är fråga om en orsak som jämställs med permittering. Under tid med orsak som jämställs med permittering har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om du blir tvungen att stanna hemma med ditt barn på grund av att skolan är stängd, kan arbetslöshetsersättning inte betalas, eftersom du inte är arbetslös eller permitterad.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk medan jag är arbetslös?

Om du får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och blir sjuk kan du fortsätta ansöka om dagpenningen som vanligt. En kortvarig sjukdom påverkar inte din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om sjukdomen vara över 10 dagar, anmäl i din dagpenningansökan att du har varit sjuk och ansök om sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenning betalas efter självrisktiden. Självrisktiden är vanligtvis dagen för insjuknandet och därpå följande 9 vardagar. Tilläggsinformation om sjukdagpenning hittar du på FPA:s webbplats.

Hur ska jag agera om jag som arbetande insjuknar och blir försatt i karantän?

Under sjukdomstid betalas i princip antingen lön eller sjukdagpenning och under karantän betalas dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas av FPA och den ersätter inkomstbortfallet om en läkare som är ansvarig för smittsamma sjukdomar har beslutat att du ska vara frånvarande från ditt arbete, i karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Om du gör ditt jobb på distans och det inte finns något inkomstbortfall, kan du inte få dagpenning. Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom hittar du på FPA:s webbplats.

Jag vill försäkra mig om att mitt medlemskap i KOKO-kassan är i kraft. Hur gör jag det?

I KOKO-kassans eKommunikation hittar du information om ditt medlemskap. Logga in i eKommunikation här.

Artikeln uppdaterad 2.2.2021 (tillfälliga ändringarna i lagen)