De temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året

Regeringen har fastställt lagändringen om att en del av de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till slutet av året.

De temporära ändringarna i lagen gäller bland annat självrisktiden för inkomstrelaterad dagpenning, granskningsperioden för arbetsvillkoret och maximitiden för utbetalning av dagpenning.

För ytterligare information av lagändringar se på TYJ’s omfattande sammandrag: Sammandrag över de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och hur länge ändringarna är i kraft