MMA-kassan slås ihop med KOKO-kassan i början av 2021

Arbetslöshetskassan för yrkesverksamma inom försäljning och marknadsföring (MMA-kassan, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa) slås ihop med KOKO-kassan den 1 januari 2021.

Till MMA-kassan hör 15 000 löntagare inom försäljning och marknadsföring. Efter sammanslagningen stiger KOKOs medlemsantal till cirka 230 000 medlemmar.

Sammanslagningen kräver inga åtgärder från KOKOs eller MMA-kassans nuvarande medlemmar. Vi ber dock de som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning att ta i beaktning att kassans e-tjänst är stängd under perioden 28.12.2020–3.1.2021 på grund av sammanslagningen av medlemsdatabaserna.

KOKO-kassan önskar kassans nya medlemmar varmt välkomna.

Läs det ursprungliga tillkännagivandet om kassornas sammanslagning

Kaksi palapelin palaa