Medlemsavgiften 2021 är 66 euro

KOKO-kassans medlemsavgift för 2021 är 66 euro. Medlemsavgiften är den samma som 2020.

– Vi är väldigt glada över att vi inte har behövt höja medlemsavgiften. Våra medlemmars sysselsättningsläge är fortfarande svårare än normalt på grund av coronasituationen, så det känns rimligt att inte höja medlemsavgiften nu, säger kassadirektör Outi Mäki.

Fakturorna över medlemsavgifterna skickas i början av året

Medlemmar som hör till KOKO-kassan via en fackorganisation får information angående betalningen av medlemsavgiften från sin egen organisation.

KOKO ska skicka fakturorna till direktmedlemmar som följande:

  • e-fakturor skickas ut under vecka 2
  • pappersfakturor skickas ut under veckor 3 och 4

Du kan byta ut KOKO-kassans pappersfaktura mot en elektronisk e-faktura genom att ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank. Välj ’Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO’ till fakturerare och skriv din personbeteckning som identifikationsuppgift. Du får mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

KOKO-kassans medlemsavgift är en årsavgift som årligen bekräftas av Finansinspektionen. Läs mera