Arbetslöshetskassan för högt utbildade: Om utbildning inte värdesätts, löper Finland risk för att förbigås av andra länder

Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO och 12 förbund som arbetar för högutbildades ställning är oroliga för värdesättningen av utbildning i Finland. Kassan och förbundet påminner om att man måste betona vikten av högskoleutbildning, så att kvaliteten på den bevaras också i framtiden.

För att väcka debatt publicerade KOKO-kassan i början av veckan en video, som till en början verkar höja Finland och dess natur, bildning och kultur. I slutet framgår det dock att det är vår granne i syd, Estland, som det handlar om.

“Finland och Estland är sinsemellan förbryllande lika länder, melodin i nationalsången medräknad. Detta gav oss en utmärkt språngbräda för att väcka finländarnas uppmärksamhet på att vår rosaskimrande uppfattning om Finland kanske inte längre stämmer överens med verkligheten. Om det inte finns vilja att satsa på högre utbildning, kommer Finland att tappa i sin konkurrenskraft och antalet innovationer mot andra länder”, säger kassadirektör Outi Mäki.

Videon är en del av KOKO:s och dess bakgrundsorganisationers gemensamma mål att främja högutbildade finländares ställning på arbetsmarknaden och i förlängningen aktningen för högre utbildning i samhället.

“Utan högre utbildning av hög kvalitet utvecklas inte utvecklingen, ingenting förändras och Finland stannar upp. Vi måste satsa på forskning och anslag avsedda för högre utbildning får inte längre skäras ned. Dessutom måste ställningen för högutbildade vara sådan på arbetsmarknaden att utbildning lönar sig samt att de färdigutbildade inte lämnar Finland för arbete utomlands”, konstaterar Mäki.

I KOKO-kassans video medverkar Akavan Yleinen Ryhmä AYR ry, Ingenjörsförbundet rf, Ornamo rf, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Finlands Arkitektförbund SAFA rf, Finlands Ekonomer rf, Finlands Professionella i Optometri, Finlands Provisorförening fr, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Teknikens Akademikerförbund rf, Tradenomförbundet TRAL rf samt Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY rf.

Marknadsföringsbyrån Ivalo Creative Agency står bakom idén till och planeringen av videon. Länk till videon: https://youtu.be/DVySgbTxkkU