Nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa enligt aktiveringsmodellen på väg att strykas

Riksdagen har 11.12.2019 godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med vilka aktiveringsmodellen upphävs.

Lagändringen innebär att aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsdagpenning inte längre följs upp och att dagpenningen inte skärs ned efter 31.12.2019. Om den utbetalda dagpenningen har varit reducerad, ökas den tillbaka till fullt belopp fr.o.m. 1.1.2020.

Aktiveringsmodellen påverkar dock fortfarande de dagpenningar som har ackumulerats under 2019, trots att utbetalningsdagen infaller år 2020.

Exempel: Man har varit tvungen att sänka sökandens dagpenning på grund av aktiveringsmodellen. Dagpenning för tiden 15.12.2019 – 14.1.2020 söks 15.1.2020 och betalas ut 20.1.2020. Dagpenningen betalas sänkt för tiden 15.12 – 31.12.2019, men för tiden 1.1 – 14.1.2020 kan den betalas till fullt belopp.