Aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan jäämässä pois

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumotaan.

Lakimuutos tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan saajien aktiivisuutta ei enää seurata eikä päivärahaa leikata 31.12.2019 jälkeen. Jos työttömälle on maksettu päivärahaa alennettuna, se nousee takaisin täyteen määrään 1.1.2020 alkaen.

Ennen lakimuutoksen voimaantuloa maksettaviin etuuksiin sovelletaan kuitenkin vielä aktiivimallin säännöksiä. Viimeiset aktiivimallin mukaiset leikkaukset tehdään joulukuun työttömyyspäiviltä maksettaviin päivärahoihin, vaikka maksupäivä olisi vuoden 2020 puolella.

Esimerkki: Päivärahaasi on jouduttu alentamaan aktiivimallin vuoksi. Haet 15.1.2020 päivärahaa ajalta 15.12.2019–14.1.2020 ja se maksetaan 20.1.2020. Päiväraha maksetaan vielä alennettuna ajalta 15.12.–31.12.2019, mutta aikaa 1.1.– 14.1.2020 koskeva päiväraha voidaan maksaa täysimääräisenä.