Förändringar i arbetslöshetsskyddet för familjeföretag i början av juli

En lagändring från början av juli medför förändringar i arbetslöshetsskyddet för företagares familjemedlemmar. En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses i fortsättningen vara en löntagare, förutsatt att hen inte har ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. I ett sådant fall bör medlemskapet i arbetslöshetskassan överföras från företagarkassa till löntagarkassa.

Tidigare har man tolkat att en familjemedlem är företagare trots att hen inte har haft ägande- eller bestämmanderätt i företaget. Arbetslöshetsunderstödets definition av företagare har nämligen varit bredare än inom annat socialskydd.

Lagändringen tillämpas för arbete i familjeföretag från och med 1.7.2019. En företagares familjemedlem som inte har ägarandel i företaget och som har varit medlem i en företagarkassa, ska alltså övergå till en löntagarkassa genast i början av juli.

Om arbetet i familjeföretaget börjar först nu, lönar det sig inte längre att gå med i en företagarkassa, om inte avsikten är att skaffa en andel i familjeföretaget eller på annat sätt övergå till företagsverksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att förändringen inte gäller personer som har någon form av ägande- eller bestämmanderätt i familjens företag. Även personer som arbetar i en firma som ägs av familjen faller utanför denna förändring.

Hur uppfylls arbetsvillkoret som löntagare för företagarens familjemedlem?

Arbetsvillkoret som uppfyllts i företagarkassan följer med till löntagarkassan tack vare det så kallade efterskyddet, om personen ansluter sig till den nya kassan inom en månad efter uppsägning från den föregående kassan. Ett delvis uppfyllt arbetsvillkor följer inte med till löntagarkassan.

I fortsättningen uppfylls arbetsvillkoret för företagarens familjemedlem (som inte har äganderätt i företaget) när hen har varit medlem i löntagarkassan i minst 12 månader och under den tiden har förtjänat in ett arbetsvillkor på minst 52 kalenderveckor.

Kraven på arbetsvillkoret, till exempel då det gäller tid och lön, är desamma som för övriga anställda. Företagarens familjemedlems arbetsvillkor kan dock inte kombineras med arbetsvillkoret som har inarbetats som företagare eller som annan löntagare.

Läs mer: Definitionen på företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa