Medlemsavgiften för år 2020 är 66 euro

KOKO-kassans medlemsavgift är 66€ i 2020. Avgiften är 9€ lägre än i fjol.

Medlemmar som hör till KOKO-kassan via en fackorganisation får information angående betalningen av medlemsavgiften från sin egen organisation.

KOKO ska skicka fakturorna till direktmedlemmar så här:

  • e-fakturor skickas ut under vecka 2
  • pappersfakturor skickas ut under veckor 3 och 5

Du kan byta KOKO-kassans pappersfaktura mot en elektronisk e-faktura, som du får till din nätbank. Du kan göra ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Välj ’Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO’ till fakturerare och skriv din personbeteckning som identifikationsuppgift. Du får mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

KOKO-kassans medlemsavgift är en årsavgift som årligen bekräftas av Finansinspektionen. Läs mera