MMA Arbetslöshetskassa går samman med KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan för dem som arbetar inom försäljning och marknadsföring (MMA-kassan) går samman med Arbetslöshetskassan för högt utbildade, KOKO, i början av år 2021. Sammanslagningen har ingen inverkan för de nuvarande medlemmarna i KOKO.

200 000 löntagare hör till KOKO-kassan och 15 000 löntagare till MMA-kassan. 14 förbund försäkrar sina medlemmar i KOKO.

Medlemmarna i KOKO-kassan är högt utbildade högre tjänstemän eller löntagare i motsvarande ställning. Medlemmarna i MMA-kassan arbetar med uppgifter inom försäljnings-och marknadsföring. Deras bakgrund och arbetsvillkor liknar mycket medlemmarnas i KOKO-kassan. Kassorna använder samma ärendehanteringssystem.

Sammanslagningen förutsätter inte någon åtgärd av medlemmarna i MMA-kassan och det kommer inte att ske några förändringar i deras erhållna utkomstskydd. KOKO-kassan betjänar medlemmarna i MMA kassan fr.o.m. 1.1.2021.

Beslutet om sammanslagning bekräftades vid KOKO-kassans extra sammanträde den 11 november 2019.